Erdélyi furulya

Pásztorfurulya, parasztfurulya, tilinkó, magyar furulya, sültü, szültü

Erdélyre, Gyimesre, Moldvára inkább kisebb furulyák a jellemzőek. Ennek legvalószínűbb oka az, hogy ezeken a vidékeken sokkal tovább megmardt e hangszer tánckísérő használata, mint az ország más tájain. A vékony, élesen süvöltő furulyahang keresztülhatol a tánc zajain. Éppen ezért Moldvában a kicsi furulyát sültünek, szültünek is nevezték.

Minden erdélyi parasztfurulya sajátossága a belső átmérő felére szűkülő végű furat, aminek - véleményem szerint - nincs lényeges hangzásbeli jelentősége. Éppen ezért én készítek ilyen furulyákat szűkítés nélkül is. Ha adott alaphanghoz kellően vékony furatú csövet használunk, akkor megoldható, hogy a vékony csilingelő hangok - túl a második oktáván - harmadik és negyedik fúváserősséggel könnyedén megszólaljanak. Ez az, ami lényeges akusztikai tulajdonsága az erdélyi furulyáknak! Hangsoruk jellemzően dúr alacsony terccel és szeptimmel. Alaphangjuk: d'-től d"-ig bármi lehet, de többnyire a g'-d" közötti tartomány jellemző.

Hála népzenekutatóinknak, Erdélyből, a Gyimesekből és Moldvából rendkívül gazdag furulyazene felvételanyag áll rendelkezésre. Arrafele mindenütt megmaradt a legutóbbi időkig a morgós, dünnyögős játékmód. A sípablakra tolt alsó ajakkal képzett lebegtetés, az oktávpárhuzamban szóló telt hangzás, s többhelyütt (pl. Mezőségen, Kalotaszegen) a hegedűutánzó játékmód teszik rendkívül különlegessé és izgalmassá e vidékek furulyazenéjét.

pásztorfurulya, magyar furulya, erdélyi furulya, parasztfurulya, sültü, szültü, sültű
Ár: 
43 000 Ft

E furulyák késsel rótt hímei a népi formanyelv egyetemes mélyebb rétegéből valók. Esztergált gyümölcsfából és bodzaágból egyaránt készítek ilyeneket. 

Alaphang: a', b', c", d".

Az ár hasonló kivitelű darab esetén eltérhet a munkaidő-ráfordítás függvényében.

 

pásztorfurulya, magyar furulya, erdélyi furulya, parasztfurulya, sültü, szültü, sültű
Ár: 
31 000 Ft

Ezen furulyák hímzését a népi kultúra régibb rétege ihlette. A legegyszerűbbeken csak csíkozás: 23 000Ft, egyszerűbb mintázatúak: 27 000Ft, bonyolultabbak: 32 000-35 000 Ft.

Alaphang: a', b', c", d".

pásztorfurulya, magyar furulya, erdélyi furulya, parasztfurulya, sültü, szültü, sültű
Ár: 
25 000 Ft

Csupasz parasztfurulya, moldvai néven sültű. Hagyományos eszközökkel és eljárással bodzaágból készítem, de külön kérésre lehet esztergált gyümölcsfa is.

pásztorfurulya, magyar furulya, erdélyi furulya, parasztfurulya, sültü, szültü, sültű
Ár: 
22 000 Ft

Csupasz erdélyi kicsi furulya, moldvai nevén sültű, vagy szültű.  Bodzaágból készül hagyományos eszközökkel és módon, vagy külön kérésre esztergált gyümölcsfából.

Alaphang: a', b', c", d".